ارمغان نیوشا

چای سیاه و کرن بری نیوشا

چربی سوز و کاهش وزن ،درمان سنگ کلیه،درمان عفونت،کاهش اکسیداسیون چربی ها وافزایش متابولیسم وسوخت وساز بدن(درواقع افزایش چربی سوزی ولاغری)،سلولیت شکن،درمان عفونت های زنانگی و بانوان ...

27,000تومان
سازمان غذا و دارو سازمان استاندارد ایران