ارمغان نیوشا

پک چاقی (افزایش اشتها)۴۰روزه نیوشا

اشتها آور، کمک به هضم غذا و بهبود عملکرد دستگاه گوارش،چاق کننده،توپری صورت.برای مشاوره بیشتر میتوانید به این شماره تماس بگیرید09213998068

177,000تومان 165,000تومان

پک چاقی(افزایش اشتها)۶۰روزه نیوشا

اشتها آور، کمک به هضم غذا و بهبود عملکرد دستگاه گوارش

280,000تومان 270,000تومان

پک چاقی(افزایش اشتها)۸۰روزه نیوشا

اشتها آور، کمک به هضم غذا و بهبود عملکرد دستگاه گوارش

412,000تومان 400,000تومان

پک مادران شیرده۴۰روزه نیوشا

محتویات این پکیج کاملا برای مادر و نوزاد مناسب است و ضمن کاهش وزن، افزایش شیر مادر را نیز به دنبال دارد و هیچگونه عوارضی ...

228,000تومان 220,000تومان

پک مادران شیرده ۶۰روزه نیوشا

محتویات این پکیج کاملا برای مادر و نوزاد مناسب است و ضمن کاهش وزن، افزایش شیر مادر را نیز به دنبال دارد و هیچگونه عوارضی برای نوزاد ...

374,000تومان 365,000تومان

پک مادران شیرده ۸۰روزه نیوشا

محتویات این پکیج کاملا برای مادر و نوزاد مناسب است و ضمن کاهش وزن، افزایش شیر مادر را نیز به دنبال دارد و هیچگونه عوارضی برای نوزاد ...

546,000تومان 530,000تومان
سازمان غذا و دارو سازمان استاندارد ایران